Zoznam_štátov_podľa_hrubého_domáceho_produktu_v_prepočte_na_jedného_obyvateľa_v_parite_kúpnej_sily